معنی و ترجمه کلمه nosegay به فارسی nosegay یعنی چه

nosegay


گلدسته ،دسته گل يا يک دسته علف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها