معنی و ترجمه کلمه nosey به فارسی nosey یعنی چه

nosey


)nosy(داراى شامه تيز،فضول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها