معنی و ترجمه کلمه nosography به فارسی nosography یعنی چه

nosography


تعريف امراض

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها