معنی و ترجمه کلمه nostril به فارسی nostril یعنی چه

nostril


سوراخ بينى ،منخر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها