معنی و ترجمه کلمه not a patch on به فارسی not a patch on یعنی چه

not a patch on


چه دخلى دارد،به هيچ طرف مقايسه نيست با

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها