معنی و ترجمه کلمه not do that به فارسی not do that یعنی چه

not do that


هرکسى جزشماباشداينکار رانخواهدکرد،هرکسى ديگرباشداينکار رانميکند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها