معنی و ترجمه کلمه not negotiable به فارسی not negotiable یعنی چه

not negotiable


غيرقابل معامله
بازرگانى : غيرقابل انتقال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها