معنی و ترجمه کلمه not operationally ready به فارسی not operationally ready یعنی چه

not operationally ready


از کار افتاده
علوم نظامى : غير اماده از نظر عملياتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها