معنی و ترجمه کلمه not stage به فارسی not stage یعنی چه

not stage


علوم هوايى : مدار يا جزئى در يک سيستم لاجيک که وجود يا عدم وجود خروجى برعکس حالت ورودى و يا نقيض ان ميباشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها