معنی و ترجمه کلمه not to move a muscle به فارسی not to move a muscle یعنی چه

not to move a muscle


هيچ تکان نخوردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها