معنی و ترجمه کلمه not to stir an eyelid به فارسی not to stir an eyelid یعنی چه

not to stir an eyelid


خم به ابرو نياوردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها