معنی و ترجمه کلمه not up به فارسی not up یعنی چه

not up


توپ دوبار به زمين خورده
ورزش : دبل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها