معنی و ترجمه کلمه not به فارسی not یعنی چه

not


نه منطقى ،نا،نفى منطقى ،نه ،خير،حرف منفى ،نقيض ،نقض ،نفى
کامپيوتر : نقيض

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها