معنی و ترجمه کلمه notable به فارسی notable یعنی چه

notable


شخص بر جسته ،چيز برجسته ،جالب توجه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها