معنی و ترجمه کلمه notary public به فارسی notary public یعنی چه

notary public


دفتر اسناد رسمى ،صاحب محضر
قانون ـ فقه : سردفتر اسناد رسمى
بازرگانى : دفتر ثبت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها