معنی و ترجمه کلمه notation به فارسی notation یعنی چه

notation


نماد سازى ،يادداشت ،ثبت ،توجه ،بخاطر سپارى ،حاشيه نويسى ،نشان گذارى
کامپيوتر : نشان گذارى
شيمى : علامتگذارى
بازرگانى : تذکر
ورزش : نمادگذارى ،ثبت حرکات شطرنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها