معنی و ترجمه کلمه notch به فارسی notch یعنی چه

notch


شکاف دادن ،فاق ،چوب خط،بريدگى( در کالبدشناسى)،بريدگى ،شکاف چوبخط،سوراخ کردن ،شکاف ايجاد کردن ،چوبخط زدن ،فرورفتگى
علوم مهندسى : فاق
معمارى : چفت
روانشناسى : بريدگى
علوم هوايى : بريدگيهايى در امتداد جريان سيال ر وى دماغه يا نوک يک ايرفويل
علوم نظامى : دندانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها