معنی و ترجمه کلمه notcher به فارسی notcher یعنی چه

notcher


چوبخط زن ،حساب نگهدار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها