معنی و ترجمه کلمه note book به فارسی note book یعنی چه

note book


دفترياد داشت ،دفتر کتابچه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها