معنی و ترجمه کلمه notebook computer به فارسی notebook computer یعنی چه

notebook computer


کامپيوتر : يک کامپيوتر کوچک به اندازه يک چمدان که از يک نمايش کريستال مايع و مسطح استفاده مى کند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها