معنی و ترجمه کلمه noteworthy به فارسی noteworthy یعنی چه

noteworthy


قابل توجه ،قابل دقت ،مورد توجه ،باارزش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها