معنی و ترجمه کلمه nothing serves to but apology به فارسی nothing serves to but apology یعنی چه

nothing serves to but apology


هيچ چيز جز عذر خواهى بدرد نميخورديا سودمند نيست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها