معنی و ترجمه کلمه nothing to the right (left) به فارسی nothing to the right (left) یعنی چه

nothing to the right (left)


علوم نظامى : دستور به سکانى براى نگهداشتن سکان به سمت راست
علوم دريايى : دستور به سکانى براى نگهداشتن سکان به سمت راست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها