معنی و ترجمه کلمه nothing به فارسی nothing یعنی چه

nothing


هيچ ،نيستى ،صفر،بى ارزش ،ابدا


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها