معنی و ترجمه کلمه notice of dishonour به فارسی notice of dishonour یعنی چه

notice of dishonour


قانون ـ فقه : گواهى عدم پرداخت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها