معنی و ترجمه کلمه notice of non-payment به فارسی notice of non-payment یعنی چه

notice of non-payment


قانون ـ فقه : گواهى عدم پرداخت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها