معنی و ترجمه کلمه notice to airmen (not am) به فارسی notice to airmen (not am) یعنی چه

notice to airmen (not am)


قابل توجه خلبانان
علوم نظامى : اعلاميه هوايى يا اعلان هوايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها