معنی و ترجمه کلمه notice to mariner به فارسی notice to mariner یعنی چه

notice to mariner


اعلاميه دريايى
علوم نظامى : اعلان دريايى
علوم دريايى : اگهى دريايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها