معنی و ترجمه کلمه novelty به فارسی novelty یعنی چه

novelty


تازگى ،نوظهورى ،چيز تازه ،چيز نو
روانشناسى : تازگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها