معنی و ترجمه کلمه noviciate به فارسی noviciate یعنی چه

noviciate


)novitiate(مرحله تازه کارى ،کار اموزى ،تازه کار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها