معنی و ترجمه کلمه novitiate به فارسی novitiate یعنی چه

novitiate


)noviciate(مرحله تازه کارى ،کار اموزى ،تازه کار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها