معنی و ترجمه کلمه now what did you mean by it به فارسی now what did you mean by it یعنی چه

now what did you mean by it


(خوب بگو ببينم ) مقصود شما چه بود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها