معنی و ترجمه کلمه noxiousness به فارسی noxiousness یعنی چه

noxiousness


زيان ( اورى ) ضر ر،مضرت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها