معنی و ترجمه کلمه nrz به فارسی nrz یعنی چه

nrz


NonReturn to Zero،يکى از چند روش کدگذارى اطلاعات ديجيتالى روى نوار مغناطيسى
کامپيوتر : بدون بازگشت به صفر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها