معنی و ترجمه کلمه ns به فارسی ns یعنی چه

ns


Nano Second،يک بيليونيم ثانيه
کامپيوتر : نانوثانيه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها