معنی و ترجمه کلمه nsfnet به فارسی nsfnet یعنی چه

nsfnet


کامپيوتر : يک شبکه گسترده تهيه شده توسط دفتر محاسبات علمى پيشرفته در موسسه ملى علوم براى انجام عمليات غيرنظامى طراحى وزارت دفاع طراحى شد که بخاطر دلايل امنيتى در دسترس عمومى نمى باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها