معنی و ترجمه کلمه ntp به فارسی ntp یعنی چه

ntp


normal temperature and pressureشرايط استاندارد
ورزش : شرايط متعارف فشار و دماى متعارف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها