معنی و ترجمه کلمه nuclear equipoise به فارسی nuclear equipoise یعنی چه

nuclear equipoise


گلوله اتمى ممنوعه
علوم نظامى : گلوله اتمى که نبايستى مورد استفاده قرار گيرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها