معنی و ترجمه کلمه nuclear-powered submarine به فارسی nuclear-powered submarine یعنی چه

nuclear-powered submarine


علوم دريايى : - nuclear submarine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها