معنی و ترجمه کلمه nucleonics به فارسی nucleonics یعنی چه

nucleonics


فيزيک هسته اى ،(فيزيک )هسته شناسى ،بحث هسته اتمى
علوم هوايى : هسته شناسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها