معنی و ترجمه کلمه nucleus به فارسی nucleus یعنی چه

nucleus


مغز،اساس ،لب ،هسته مرکزى
علوم مهندسى : هسته
کامپيوتر : اساس
شيمى : هسته
روانشناسى : هسته
نجوم : هسته
علوم هوايى : هسته
علوم نظامى : هسته تشکيل دهنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها