معنی و ترجمه کلمه nuclide به فارسی nuclide یعنی چه

nuclide


کليه مواد داخل هسته اتم ،انواع اتم هايى که حاوى پروتون و نوترون و مقدارى نيرو ميباشند
شيمى : نوکليد
علوم هوايى : اشکال اتمى
علوم نظامى : اجزاى شيميايى داخل هسته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها