معنی و ترجمه کلمه nuisance raid به فارسی nuisance raid یعنی چه

nuisance raid


تک ايذايى ،تک هوايى ايذايى
علوم نظامى : تک مضطرب کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها