معنی و ترجمه کلمه nulify به فارسی nulify یعنی چه

nulify


لغو کردن ،ملغى کردن ،باطل کردن ،نسخ کردن ،عقيم گذارندن ،خنثى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها