معنی و ترجمه کلمه null and void به فارسی null and void یعنی چه

null and void


کان لم يکن ،(حق ).بى اثر،باطل و بى اثر
قانون ـ فقه : کان لم يکن
بازرگانى : بى اثر،کان يم لکن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها