معنی و ترجمه کلمه null cycle به فارسی null cycle یعنی چه

null cycle


کامپيوتر : زمان مورد نياز براى چرخيدن درون يک برنامه کامل بدون تعريف داده هاى جديد چرخه تهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها