معنی و ترجمه کلمه null hypothesis به فارسی null hypothesis یعنی چه

null hypothesis


فرضيه صفر
شيمى : فرضيه صفر
روانشناسى : فرضيه صفر
بازرگانى : فرضيه اوليه اى که مورد ازمون قرار ميگيرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها