معنی و ترجمه کلمه null set به فارسی null set یعنی چه

null set


مجموعه پوچ ،مجموعه تهى
روانشناسى : مجموعه تهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها