معنی و ترجمه کلمه nullius filius به فارسی nullius filius یعنی چه

nullius filius


قانون ـ فقه : بچه حرامزاده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها