معنی و ترجمه کلمه number 8 forward به فارسی number 8 forward یعنی چه

number 8 forward


مهاجمان تک رو پشت خط تجمع( رگبى)
ورزش : مهاجمان تک رو پشت خط تجمع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها